Работна програмаТук ще откриете описание на целите и задачи на проекта, методологиите за постигането им, както и тенденциите за развитието и приложимостта на очакваните резултати.

© Valeriya Simeonova 2015